Kostella Hibrida – Rudii taryadi gunawan

Kostella Hibrida – Niya lestari

Kostella Hibrida – Joanna Santoso

Kostella Hibrida – Monicarizqia Yasmin

Kostella 362 – Shania Alvionita

Kostella 362 – Shania Alvionita

Kostella Hibrida – Elvina Amelia

Kostella 100 – Han

Kostella 2A3 – Kevin Mumbunan

Kostella 2A3 – Novenia